ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ
  • : 491855

ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು

# ವಲಯ ಕರಡು ದೃಷ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ವಲಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವರದಿ
1 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
2 ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ
3 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ
4 ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ/ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ
5 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
6 ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
7 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
8 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
9 ಆಡಳಿತ
10 ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
11 ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣತೆ
12 ಶಿಕ್ಷಣ
13 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ